Om mig

Henrik Nissen

Født 12. feb. 1959

Opvokset i Gørding


Far til to:

Sara, bor i Aalborg

Simon, bor i Esbjerg


Min kæreste hedder Margit og er billedkunstner på Fanø.

Min bror, Aksel, er ingeniør og bor i Vejle.


Har boet i: Gørding, Endrup, Ribe, Enderup, Hedensted, Vejle, Gesten, Vejen, nu altså Esbjerg

Biler jeg har kørt i 
Karriere

Jeg er uddannet folkeskolelærer ved Ribe Statsseminarium 1981-85, dansk og musik som linjefag. Min lærergerning er fordelt på flere forskellige folkeskoler og musikskoler i Ribe, Vejle, Bramming, Lunderskov, Esbjerg, Gram, Fanø kommuner.

Jeg har undervist på VUC Vest med fagene dansk, it, samfundsfag, samarbejde & kommunikation, engelsk, matematik; vikar/timelærer på sprogskolen Lærdansk, Esbjerg. Fra oktober 2017 var jeg ansat på Esbjerg Ungdomsskole i et seniorjob som projektmedarbejder. Pr. 01.01.21 som seniorjobber hos Sydvestjyske Museer med 'pind' i Ribe.


Som musiklærer i folkeskolen har jeg undervist på alle niveauer.

Som musikskolelærer begrænses mit virke til flg.: rytmisk sammenspil, guitar, blokfløjte, trommesæt, elbas.

Fat Freddy ca. 2000Jeg spiller guitar og bas i forskellige sammenhænge

og var bassist i det navnkundige, ripensiske danserockband

Fat Freddy indtil sommeren 2008.Musik, sange, digte, noveller, et par romaner, artikler, anmeldelser af fx koncerter. Jeg har altid haft en trang til at udtrykke mig gennem skrift og musik.