Litteratur, samling


Opdateret 09.12.2020

Klik på titel for at åbne

TITEL

Teksttype, genre

ÅR

FORFATTER

Antal ns.

Youtube o.l.

A

B

Digt

2013

Yahya Hassan

Novelle

1910

Johs. V. Jensen

Digt

1988

Inger Christensen

C

Digt

1981

Michael Strunge

Novelle

1998

Jeppe Brixvold

D

Tekstsamling

2020

Samlet af Henrik Nissen

Roman, uddrag

1901

Johannes V. Jensen

Novelle

1887

Herman Bang

Novelle

2001

Pia Juul

Roman, uddrag

1987

Kirsten Thorup

Digte

1997

Inger Christensen

Sang

1838

St. St, Blicher

Digt

1964

Benny Andersen

TV-serie

2019

Anna Emma Haudal

Novelle

1963

Tove Ditlevsen

Novelle

1965

Anders Bodelsen

Novelle

1971

Cecil Bødker

E

Folkevise

Komedie, uddrag

1727

Ludvig Holberg

Digt

1982

Per Højholdt

F

Novelle

1996

Helle Helle

2020

Sammensat af Henrik Nissen

G

Digt, rap

2007

Natasja

Digt

1802

Adam Oehlenschlæger

H

Folkevise

Digt

1922

Tom Kristensen

Blog 

Novelle

1962

Peter Seeberg

Novelle

1829

Steen Steensen Blicher

do.

Digt, rap

2009

Jokeren aka Jesper Dahl

Eventyr

1845

H.C. Andersen

I

Novelle

1984

Henning Mortensen

J

Selvbiografi

1663-85, udg. 1869

Leonora Christina

Digt

1977

Vita Andersen

Sang

1905

Jeppe Aakjær

Komedie, uddrag

1722

Ludvig Holberg

K

Eventyr

1855

H.C. Andersen

Eventyr/fortælling

1845

H.C. Andersen

Eventyr

1854

Maren Mathisdatter

Novelle

1996

Helle Helle

3,3

L

Sang

1820

N.F.S. Grundtvig

Salme

1837

B.S. Ingemann

Digt

Christian Winther

M

TV-serie

1978

Lise Nørgaard, Erik Balling

Digt

1980'erne

Michael Strunge

Eventyr

1882

Brdr. Grimm

Digt, rap

2018

Per Vers

N

Digt

Michael Strunge

Novelle

1952

Tove Ditlevsen

Sang

1955

Halfdan Rasmussen

Teaterdrama, uddrag

1879

Henrik Ibsen

Novelle

1887

Henrik Pontoppidan

O

Salme

1734

Hans Adolph Brorson

P

Novelle

2000

Lars Frost

Novelle

1880

Herman Bang

Sang

1985

Mænd i blåt

Digt

1981

Michael Strunge

Digt

1964

Benny Andersen

Q

R

Saga

Nedskrevet i 1600-tallet

Digt, rap

2009

Jokeren aka Jesper Dahl

Ungdomsteater

1985

Sven Abrahamsen

Novelle

1956

Martin A. Hansen

Eventyr

1812

Brdr. Grimm

S

TV-serie, norsk

2015-17

Julie Andem

Digt

1945

Morten Nielsen

T

Eventyr

1862

H.C. Andersen

Folkevise

gammel

ukendt

Novelle

1879

I.P. Jacobsen

Novelle

1901

Martin A. Nexø

U

Digt

2019

Yahya Hassan

Myte, nordisk mytologi

1208

Nedskrevet af Saxo Grammaticus

Novelle

1962

Leif Panduro

V

Novelle

1999

Charlotte Weitze

Digt

1943

Morten Nielsen

W

X

Y

Video

2013

Yahya Hassan / Gyldendal

Z

Æ

Ø

Novelle

1899

Henrik Pontoppidan

Å